feb

LEGEA taxei de stat Nr. 213 din 31-07-2023 in vigoare din 2024

Taxa de stat este o sumă de bani care se percepe de către organele de stat și de către alte entități împuternicite special pentru acest fapt de la persoanele fizice și juridice în ale căror interese se efectuează acțiuni sau se eliberează documente. detaliat

aug

Modele de acte depuse de avocaţi în instanţă

Cauze civile: Hotărâri ale plenului Curţii supreme de justiţie a republicii moldova, Procedura contencioasă, Cereri de chemare în judecată (acţiuni), Apeluri, Alte cereri, Contenciosul administrativ, Cereri prealabile, Cereri, Recursuri, Pledoarii, Procedura specială Cauze penale: Hotărâri ale plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, Cereri, Recursuri, Recursuri în anulare, Alte cereri, Pledoarii Cauze administrative: Hotărâri ale plenului Curţii Supreme de Justiţie a republicii Moldova, Cereri, Recursuri Sesizări ale Curţii Constituţionale Modele de cereri de adresare la cedo detaliat

aug

Manualul judecătorului pentru cauze civile Ediţia II

Realităţile Republicii Moldova din păcate ne demonstrează o altă viziune a societăţii asupra actului justiţiei, a instanţelor menite să-l înfăptuiască şi a oamenilor abilitaţi cu dreptul de a enunţa hotărâri – magistraţii. În sondajele de opinie realizate în Republica Moldova, sistemul judiciar figurează pe locuri fruntaşe la poziţii deloc onorabile, cum sunt corupţia, angajamentul politic şi chiar incompetenţa. Uneori reală, alteori – generată de stereotipuri, această percepţie a justiţiabilului asupra şanselor sale la un proces echitabil şi corect în propria ţară aruncă o umbră de neîncredere asupra tuturor judecătorilor, mare parte din ei fiind profesionişti de bună credinţă, care îşi exercită profesia în strictă conformitate cu legea. detaliat

aug

Manualul judecătorului pentru cauze penale

Judecătorul prin excelenţă reprezintă garantul respectării şi aplicării corecte şi echitabile a legii. Or, această misiune este realizată numai prin perseverenţă, integritate şi independenţă, pregătire continuă, informare şi cercetare privind cele mai noi şi bune practici în domeniul justiţiei penale. Şi toate acestea – pentru asigurarea eficientă a respectării drepturilor omului şi acordării satisfacerii echitabile în cazul violării acestora – condiţii inerente existenţei unei societăţi moderne şi democratice cum tinde a deveni Republica Moldova. detaliat

aug

Manual al judecătorului la examinarea pricinilor civile

Fiecare judecător trebuie să conştientizeze că, justiţia există pentru societate şi nu societatea pentru justiţie. Or, în situaţia în care societatea este nemulţămită de justiţie, aceasta din urmă poate fi influenţată de către societate. Important este, pentru un judecător adevărat, de a fi Om şi Profesional şi nu invers. Anume judecătorul trebuie să fie oglinda societăţii. detaliat

feb

Legislaţia Republicii Moldova

Legislaţia Republicii Moldova detaliat


Pro Lex<prolex.md/title> <meta name="description" content="Compania ProLex vă oferă un pachet de servicii juridice profesionale întru recuperare creanţelor, asistenţă şi reprezentare juridică calificată." prolex.md/> <meta name="keywords" content="recuperare, recuperare datorii, recuperare datorii chisinau, juridice, în, litigii, şi, servicii, juridică, consultaţii, privind, din, pentru, avocaţi, biroul, pregătirea, actelor, cauze, diferite, persoanelor, competente, pe, toate, judecată, fizice, ş.a.m.d, faza, este, acordă, acordăm, expertizarea, încasarea, consultaţiilor, executare, probleme, reprezentarea, locative, familiale, consultaţia, muncă, scrise, moştenirea, următoarele, optimale, datoriilor, civile, penale, asociat, drepturile, alimentare, împărţirea, acţiuni, redactarea, convorbirile, acordare, juridico, contractului, soluţiei, premergătoare, asistenţă, abonament, deservirea, larg, interlawyer, profundă, domiciliului, închierea, avocatului, situaţia, copiilor, devălmăşie, domenii, situaţiei, tălmăcirea, dată, evita, pot, relaţiile, drept, plata, legală, pregătitoare, interne, minori, complex, care, prezintă, întreţinere, procedurii, proiectelor, divorţ, cereri, contracte, vă, nivelurile, cadrul, stabilirea, acte, prin, vedere, serviciilor, apărarea, plîngeri, suficient, axată, cale, proprietate, părinteşti, apărea, create, spectru, precontractelor, asistarea, punct, activitatea, avocaţii, aspectele, scrisă, averii, contractelor, noştri, pensiei, profita, consultaţie, întoarcerea, vor, judiciară, demersuri, altor, sine, încheierii, ce, să, biroului, imobilele, sub, analiză, instanţele, decăderea, asistenţa, onorariile, curtea, nu, survenit, contract, apăra, dificile, imobilelor, situaţiile, birou, nupţial, 2009, copyright, asigurările, ţii, distanţe, interesele, v-a, erori, utile, construcţia, chişinău, au, control, cotidiană, moldova, naţională, legislaţia, curent, astfel, acorda, familiei, rights, impozitările, rezolvarea, sau, contacte, legale, ersoanelor, deja, timp, permite, vamale, oanelor, săvîrşiţi, consumatorului, viitor, nimerit, acelor, dumneavoastre, dreptului, intereselor, consulta, informatii, găsi, raion, avocatul, despre, viaţa, deplasări, ţin, calitative, variantele, soluţia, reserved, rutiere, orale, organele, găsiţi, acasă, avocați, europeană, modificările, funciare, aţi, accidente, Keywords, (two, words), servicii, juridice, litigii, privind, juridice, competente, consultaţii, juridice, juridice, în, expertizarea, juridică, juridice, consultaţii, acordăm, servicii, actelor, juridice, următoarele, servicii, litigii, familiale, fizice, şi, consultaţia, juridică, persoanelor, fizice, consultaţiilor, juridice, în, judecată, muncă, litigii, cauze, civile, şi, juridice, acordă, următoarele, juridice, biroul, locative, litigii, cauze, penale, privind, moştenirea, litigii, locative, biroul, asociat, avocaţi, acordă, este, suficient, spectru, larg, demersuri, plîngeri, evita, diferite, juridice, asistarea, ş.a.m.d, deservirea, acţiuni, în, drepturile, părinteşti, încheierii, contractului, pregătirea, şi, din, punct, pe, cale, juridice, cauze, judiciară, consultaţii, plata, prin, asistarea, avocatului, prezintă, în, împărţirea, averii, convorbirile, din, axată, pe, în, sine, drept, este, sub, toate, pregătirea, consultaţie, pentru, situaţia, cale, judiciară, deservirea, juridică, premergătoare, încheierii, contracte, expertizarea, stabilirea, domiciliului, apărea, în, încasarea, pensiei, avocaţii, noştri, ce, pot, din, drepturile, în, relaţiile, închierea, actelor, devălmăşie, stabilirea, contractelor, şi, plîngeri, cereri, penale, litigii, persoanelor, juridice, şi, pregătirea, în, devălmăşie, acte, juridice, şi, redactarea, diferite, domenii, executare, asistenţă, activitatea, biroului, cereri, ş.a.m.d, cadrul, procedurii, în, instanţele, întreţinere, decăderea, contractului, pregătirea, juridică, prezintă, pentru, întreţinere, juridice, acţiuni, faza, pregătitoare, probleme, ce, juridică, plata, pot, apărea, proprietate, în, familiale, divorţ, este, axată, profundă, sub, minori, încasarea, părinteşti, ş.a.m.d, juridice, asistenţa, în, faza, competente, activitatea, alimentare, pentru, civile, litigii, competente, în, moştenirea, cauze, şi, tălmăcirea, vedere, juridico, toate, nivelurile, domenii, consultaţii, precontractelor, expertizarea, consultaţie, scrisă, ş.a.m.d, litigii, imobilele, acordăm, privind, imobilele, juridice, pentru, redactarea, actelor, şi, altor, faza, premergătoare, şi, consultaţiilor, create, din, consultaţii, scrise, în, complex, divorţ, împărţirea, nivelurile, acordăm, consultaţii, în, juridice, pregătirea, dată, biroul, datoriilor, pe, reprezentarea, în, avocaţi, este, decăderea, din, în, cadrul, tălmăcirea, soluţiei, din, faza, pregătitoare, şi, judecată, demersuri, copiilor, minori, întoarcerea, datoriilor, pensiei, alimentare, optimale, pentru, legală, şi, toate, aspectele, pregătirea, proiectelor, scrise, şi, diferite, probleme, actelor, interne, în, diferite, altor, acte, asistenţă, juridică, situaţiei, create, analiză, profundă, juridică, în, soluţiei, optimale, situaţia, dată, asistenţa, juridică, juridico, legală, prin, abonament, serviciilor, şi, domiciliului, copiilor, averii, proprietate, survenit, în, timp, v-a, dumneavoastre, din, executare, reprezentarea, apărarea, dreptului, penale, cauze, moştenirea, litigii, vor, găsi, toate, modificările, să, găsiţi, consumatorului, litigii, curtea, europeană, vamale, încasarea, optimale, legale, control, litigii, accidente, rutiere, avocatul, familiei, naţională, astfel, vor, acorda, complex, servicii, săvîrşiţi, erori, juridice, moldova, juridice, avocaţii, acasă, despre, asigurările, litigii, europeană, deplasări, deja, au, deplasări, în, chişinău, servicii, utile, copyright, 2009, interlawyer, legislaţia, naţională, legale, pentru, din, legislaţia, oanelor, fizice, permite, să, dreptului, consumatorului, să, nu, civile, contract, în, raion, rezolvarea, soluţia, în, curtea, sau, să, calitative, acasă, soluţia, acelor, rights, reserved, juridice, consultaţia, v-a, permite, privind, asigurările, familiale, litigii, acordă, diferite, intereselor, în, servicii, şi, erori, pe, rutiere, apărarea, modificările, din, litigii, vamale, informatii, utile, copyright, 2009, privind, accidente, ersoanelor, juridice, interesele, dumneavoastre, în, viaţa, ţii, juridice, aţi, nimerit, găsiţi, rezolvarea, noştri, vor, reserved, servicii, vă, vor, distanţe, consultaţii, scrise, persoanelor, astfel, vă, şi, consultaţii, în, care, fizice, avocatul, familiei, cauze, juridice, orale, nu, săvîrşiţi, curent, toate, în, organele, dificile, în, litigii, funciare, contract, nupţial, privind, impozitările, consultaţii, privind, apărarea, intereselor, juridice, consulta, juridice, calitative, noştri, ţin, construcţia, imobilelor, vă, apăra, şi, scrise, din, situaţiile, situaţiile, dificile, cotidiană, avocaţii, interlawyer, acordă, orale, şi, contacte, informatii, pe, viitor, birou, servicii, complex, consultaţia, consulta, ţii, privind, construcţia, funciare, consultaţii, găsi, variantele, moldova, chişinău, competente, consultaţiilor, încasarea, datoriilor, variantele, optimale, onorariile, contacte, avocaţi, interlawyer, imobilelor, reprezentarea, care, aţi, viitor, sau, şi, interesele, juridice, litigii, acorda, servicii, datoriilor, reprezentarea, diferite, servicii, care, deja, judecată, servicii, impozitările, apărarea, apăra, drepturile, despre, birou, drepturile, şi, nupţial, litigii, acelor, probleme, viaţa, cotidiană, au, survenit, nimerit, consultaţia, servicii, onorariile, probleme, care, Keywords, (tree, words), servicii, juridice, în, acordăm, servicii, juridice, servicii, juridice, consultaţii, muncă, litigii, privind, fizice, şi, juridice, litigii, privind, moştenirea, servicii, juridice, competente, consultaţiilor, juridice, biroul, avocaţi, acordă, următoarele, următoarele, servicii, juridice, acordă, următoarele, servicii, persoanelor, fizice, şi, litigii, locative, litigii, şi, tălmăcirea, soluţiei, şi, redactarea, actelor, drepturile, părinteşti, ş.a.m.d, evita, diferite, probleme, minori, încasarea, pensiei, prezintă, în, sine, profundă, sub, toate, decăderea, din, drepturile, pe, cale, judiciară, şi, consultaţiilor, juridice, domenii, consultaţii, scrise, competente, activitatea, biroului, divorţ, împărţirea, averii, judiciară, consultaţii, juridice, stabilirea, domiciliului, copiilor, tălmăcirea, soluţiei, optimale, este, axată, pe, consultaţia, juridică, prezintă, optimale, pentru, situaţia, consultaţii, scrise, şi, soluţiei, optimale, pentru, ce, pot, apărea, civile, litigii, privind, convorbirile, din, faza, competente, în, diferite, plîngeri, cereri, ş.a.m.d, scrise, şi, pregătirea, sub, toate, aspectele, închierea, actelor, juridice, dată, biroul, asociat, locative, litigii, familiale, contracte, expertizarea, juridică, în, diferite, domenii, precontractelor, expertizarea, juridică, juridice, competente, în, încheierii, contractului, pregătirea, contractului, pregătirea, consultaţie, juridice, competente, activitatea, juridică, prezintă, în, actelor, juridice, pregătirea, consultaţii, în, faza, devălmăşie, stabilirea, domiciliului, faza, pregătitoare, şi, juridice, asistenţa, juridică, nivelurile, acordăm, servicii, juridice, pregătirea, şi, moştenirea, cauze, penale, pensiei, alimentare, pentru, în, cadrul, procedurii, consultaţii, juridice, competente, domiciliului, copiilor, minori, avocaţi, este, axată, şi, pregătirea, proiectelor, juridico, legală, şi, copiilor, minori, încasarea, litigii, privind, imobilele, întreţinere, decăderea, din, analiză, profundă, sub, judecată, demersuri, plîngeri, din, faza, premergătoare, juridice, în, instanţele, situaţia, dată, biroul, privind, moştenirea, cauze, deservirea, juridică, plata, încasarea, pensiei, alimentare, juridică, plata, prin, toate, nivelurile, acordăm, proprietate, în, devălmăşie, cale, judiciară, consultaţii, faza, premergătoare, încheierii, legală, şi, tălmăcirea, penale, litigii, locative, premergătoare, încheierii, contractului, demersuri, plîngeri, cereri, juridice, consultaţii, în, juridică, în, cadrul, familiale, divorţ, împărţirea, imobilele, acordăm, servicii, pot, apărea, în, vedere, juridico, legală, plata, prin, abonament, averii, proprietate, în, diferite, probleme, ce, situaţiei, create, din, persoanelor, juridice, cauze, altor, acte, juridice, în, judecată, demersuri, în, devălmăşie, stabilirea, executare, asistenţă, juridică, acţiuni, în, judecată, şi, altor, acte, pregătirea, consultaţie, scrisă, ş.a.m.d, deservirea, juridică, pentru, situaţia, dată, actelor, juridice, acţiuni, juridice, consultaţii, juridice, probleme, ce, pot, litigii, familiale, divorţ, cauze, penale, litigii, părinteşti, ş.a.m.d, litigii, pregătirea, şi, redactarea, asistenţa, juridică, în, apărea, în, relaţiile, drept, este, suficient, create, din, punct, împărţirea, averii, proprietate, privind, imobilele, acordăm, redactarea, actelor, juridice, juridice, acţiuni, în, cereri, ş.a.m.d, deservirea, juridice, în, complex, şi, juridice, asistenţa, alimentare, pentru, întreţinere, serviciilor, şi, consultaţiilor, din, drepturile, părinteşti, datoriilor, pe, cale, diferite, domenii, consultaţii, pentru, întreţinere, decăderea, juridice, cauze, civile, în, faza, pregătitoare, întoarcerea, datoriilor, pe, juridice, asistarea, avocatului, cauze, civile, litigii, contractelor, şi, altor, acte, juridice, asistarea, încasarea, datoriilor, reprezentarea, servicii, şi, consultaţii, din, legislaţia, naţională, curtea, europeană, deplasări, utile, copyright, 2009, fizice, avocatul, familiei, v-a, permite, să, juridice, competente, consultaţiilor, nimerit, consultaţia, juridică, litigii, familiale, litigii, onorariile, contacte, informatii, timp, v-a, permite, litigii, funciare, consultaţii, în, care, aţi, privind, moştenirea, litigii, privind, accidente, rutiere, acorda, servicii, juridice, care, aţi, nimerit, şi, interesele, dumneavoastre, calitative, acasă, despre, pe, viitor, sau, survenit, în, viaţa, avocaţii, noştri, vor, servicii, juridice, calitative, modificările, din, legislaţia, reprezentarea, în, judecată, dreptului, consumatorului, litigii, penale, cauze, civile, să, nu, săvîrşiţi, optimale, legale, pentru, executare, reprezentarea, în, scrise, persoanelor, fizice, aţi, nimerit, consultaţia, rutiere, apărarea, dreptului, noştri, vor, găsi, intereselor, în, organele, copyright, 2009, interlawyer, contacte, informatii, utile, vă, vor, acorda, juridice, consulta, ţii, acelor, probleme, care, juridice, avocaţii, noştri, diferite, servicii, şi, juridice, calitative, acasă, control, litigii, vamale, probleme, care, deja, naţională, astfel, vă, nu, săvîrşiţi, erori, vor, acorda, servicii, judecată, servicii, juridice, locative, litigii, privind, în, complex, servicii, săvîrşiţi, erori, pe, consultaţii, privind, construcţia, consultaţii, juridice, pentru, găsiţi, rezolvarea, soluţia, în, complex, consultaţia, juridice, moldova, chişinău, moldova, chişinău, servicii, să, găsiţi, rezolvarea, familiei, cauze, penale, erori, pe, viitor, litigii, privind, accidente, servicii, juridice, consultaţia, în, judecată, servicii, ţii, juridice, pentru, litigii, vamale, încasarea, distanţe, consultaţii, privind, rezolvarea, soluţia, acelor, servicii, onorariile, contacte, permite, să, nu, birou, servicii, onorariile, viitor, sau, să, civile, contract, nupţial, şi, juridice, avocaţii, consultaţii, juridice, moldova, variantele, optimale, legale, avocaţii, noştri, ţin, nupţial, litigii, familiale, orale, şi, scrise, litigii, privind, impozitările, apărarea, dreptului, consumatorului, dumneavoastre, din, situaţiile, dificile, în, care, oanelor, fizice, avocatul, drepturile, şi, interesele, reprezentarea, în, curtea, europeană, deplasări, în, ersoanelor, juridice, litigii, acasă, despre, birou, privind, asigurările, litigii, vamale, încasarea, datoriilor, vă, apăra, drepturile, cauze, civile, contract, situaţiile, dificile, în, reserved, servicii, juridice, moştenirea, litigii, locative, complex, consultaţia, juridică, toate, modificările, din, avocatul, familiei, cauze, rights, reserved, servicii, apărarea, intereselor, în, în, viaţa, cotidiană, sau, să, găsiţi, acordă, diferite, servicii, consultaţii, juridice, orale, interesele, dumneavoastre, din, juridice, consultaţia, juridică, din, situaţiile, dificile, construcţia, imobilelor, reprezentarea, competente, consultaţiilor, juridice, şi, scrise, persoanelor, avocaţi, interlawyer, acordă, impozitările, apărarea, intereselor, cauze, penale, cauze, chişinău, servicii, juridice, complex, servicii, juridice, despre, birou, servicii, contract, nupţial, litigii, găsi, variantele, optimale, deja, au, survenit, astfel, vă, vor, vor, găsi, variantele, deplasări, în, raion, care, deja, au, consulta, ţii, juridice, şi, consultaţii, juridice, juridice, litigii, privind, curent, toate, modificările, soluţia, acelor, probleme, privind, impozitările, apărarea, asigurările, litigii, privind, imobilelor, reprezentarea, în, au, survenit, în, apăra, drepturile, şi, viaţa, cotidiană, avocaţii, juridice, orale, şi, legislaţia, naţională, astfel, accidente, rutiere, apărarea, privind, construcţia, imobilelor, litigii, privind, asigurările, cotidiană, avocaţii, noştri, consumatorului, litigii, funciare, în, curtea, europeană, servicii, juridice, consulta, interlawyer, acordă, diferite, informatii, utile, copyright" prolex.md/> <meta name="generator" content="DataLife Engine (http:prolex.md/prolex.md/dle-news.ru)" prolex.md/> <link rel="search" type="applicationprolex.md/opensearchdescription+xml" href="https:prolex.md/prolex.md/prolex.mdprolex.md/engineprolex.md/opensearch.php" title="Pro Lex" prolex.md/> <link rel="canonical" href="https:prolex.md/prolex.md/prolex.mdprolex.md/" prolex.md/> <link rel="alternate" type="applicationprolex.md/rss+xml" title="Pro Lex" href="https:prolex.md/prolex.md/prolex.mdprolex.md/rss.xml" prolex.md/> <script type="textprolex.md/javascript" src="http:prolex.md/prolex.md/ajax.googleapis.comprolex.md/ajaxprolex.md/libsprolex.md/webfontprolex.md/1prolex.md/webfont.js"><prolex.md/script> <script type="textprolex.md/javascript" src="prolex.md/engineprolex.md/editorprolex.md/scriptsprolex.md/webfont.js"><prolex.md/script> <link media="screen" href="prolex.md/engineprolex.md/editorprolex.md/cssprolex.md/default.css" type="textprolex.md/css" rel="stylesheet" prolex.md/> <!-- Define Charset --> <meta charset="utf-8"> <meta name="google-site-verification" content="2N-wrRhgmo-s37hBBjORxqxsRM-MZN36yQ-_hhk9SVA" prolex.md/> <!-- Facebook Share Components --> <meta property="og:image" content="http:prolex.md/prolex.md/prolex.mdprolex.md/templatesprolex.md/prolexprolex.md/imagesprolex.md/logo-calc-prolex.png"prolex.md/> <!--<meta property="og:title" content="ProLex - mediere, consultanţă şi asistenţă privind recuperarea datoriilor"prolex.md/> <meta property="og:description" content="Compania ProLex vă oferă un pachet de servicii juridice profesionale întru recuperare creanţelor apărute în situaţiile cînd partenerii de afaceri nu-şi onorează obligaţiunile de achitare în termen."prolex.md/> <meta property="og:url" content="http:prolex.md/prolex.md/prolex.mdprolex.md/"prolex.md/> <meta property="og:site_name" content="Pro Lex srl"prolex.md/> <meta property="og:type" content="website"prolex.md/>--> <!-- Responsive Metatag --> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1"> <!-- Favicon --> <link rel="shortcut icon" href="prolex.md/templatesprolex.md/prolexprolex.md/imagesprolex.md/favicon.ico"prolex.md/> <link rel="stylesheet" href="prolex.md/templatesprolex.md/prolexprolex.md/styleprolex.md/engine.css" type="textprolex.md/css"> <!-- Bootstrap CSS --> <link rel="stylesheet" href="prolex.md/templatesprolex.md/prolexprolex.md/cssprolex.md/bootstrap.css" type="textprolex.md/css" media="screen"> <!-- Revolution Banner CSS --> <link rel="stylesheet" type="textprolex.md/css" href="prolex.md/templatesprolex.md/prolexprolex.md/cssprolex.md/settings.css" media="screen" prolex.md/> <!-- Venda CSS Styles --> <link rel="stylesheet" type="textprolex.md/css" href="prolex.md/templatesprolex.md/prolexprolex.md/cssprolex.md/style.css" media="screen"> <!-- Responsive CSS Styles --> <link rel="stylesheet" type="textprolex.md/css" href="prolex.md/templatesprolex.md/prolexprolex.md/cssprolex.md/responsive.css" media="screen"> <!-- Css3 Transitions Styles --> <link rel="stylesheet" type="textprolex.md/css" href="prolex.md/templatesprolex.md/prolexprolex.md/cssprolex.md/animate.css" media="screen"> <!-- Color CSS Styles --> <link rel="stylesheet" type="textprolex.md/css" href="prolex.md/templatesprolex.md/prolexprolex.md/cssprolex.md/colorsprolex.md/blue.css" title="blue" media="screen" prolex.md/> <!-- Fontello Icons CSS Styles --> <link rel="stylesheet" type="textprolex.md/css" href="prolex.md/templatesprolex.md/prolexprolex.md/cssprolex.md/fontello.css" media="screen"> <link rel="stylesheet" type="textprolex.md/css" href="prolex.md/templatesprolex.md/prolexprolex.md/cssprolex.md/animation.css" media="screen"> <!--[if IE 7]><link rel="stylesheet" href="prolex.md/templatesprolex.md/prolexprolex.md/cssprolex.md/fontello-ie7.css"><![endif]--> <link rel="stylesheet" type="textprolex.md/css" media="screen" href="http:prolex.md/prolex.md/jurisprudenta.csj.mdprolex.md/javascriptprolex.md/jqGrid_4.4.0prolex.md/cssprolex.md/csj-themeprolex.md/jquery-ui-1.10.2.custom.css" prolex.md/> <link rel="stylesheet" type="textprolex.md/css" media="screen" href="http:prolex.md/prolex.md/jurisprudenta.csj.mdprolex.md/javascriptprolex.md/jqGrid_4.4.0prolex.md/cssprolex.md/ui.jqgrid.css" prolex.md/> <!-- <link href='http:prolex.md/prolex.md/fonts.googleapis.comprolex.md/css?family=Libre+Baskerville' rel='stylesheet' type='textprolex.md/css'>--> <script type="textprolex.md/javascript" src="http:prolex.md/prolex.md/jurisprudenta.csj.mdprolex.md/javascriptprolex.md/jquery.js"><prolex.md/script> <script type="textprolex.md/javascript" src="http:prolex.md/prolex.md/jurisprudenta.csj.mdprolex.md/javascriptprolex.md/jquery-ui-1.10.2.customprolex.md/jsprolex.md/jquery-ui-1.10.2.custom.min.js"><prolex.md/script> <script type="textprolex.md/javascript" src="http:prolex.md/prolex.md/jurisprudenta.csj.mdprolex.md/javascriptprolex.md/jqGrid_4.4.0prolex.md/jsprolex.md/i18nprolex.md/grid.locale-ro.js"><prolex.md/script> <script type="textprolex.md/javascript" src="http:prolex.md/prolex.md/jurisprudenta.csj.mdprolex.md/javascriptprolex.md/jqGrid_4.4.0prolex.md/jsprolex.md/jquery.jqGrid.src.js"><prolex.md/script> <!-- Yandex.Metrika counter --> <script type="textprolex.md/javascript"> (function (d, w, c) { (w[c] = w[c] || []).push(function() { try { w.yaCounter43159875 = new Ya.Metrika({ id:43159875, clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true, webvisor:true }); } catch(e) { } }); var n = d.getElementsByTagName("script")[0], s = d.createElement("script"), f = function () { n.parentNode.insertBefore(s, n); }; s.type = "textprolex.md/javascript"; s.async = true; s.src = "https:prolex.md/prolex.md/mc.yandex.ruprolex.md/metrikaprolex.md/watch.js"; if (w.opera == "[object Opera]") { d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false); } else { f(); } })(document, window, "yandex_metrika_callbacks"); <prolex.md/script> <noscript><div><img src="https:prolex.md/prolex.md/mc.yandex.ruprolex.md/watchprolex.md/43159875" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" prolex.md/><prolex.md/div><prolex.md/noscript> <!-- prolex.md/Yandex.Metrika counter --> <script> window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '808990252505237', xfbml : true, version : 'v2.2' }); }; (function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "prolex.md/prolex.md/connect.facebook.netprolex.md/en_USprolex.md/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); <prolex.md/script> <script type="textprolex.md/javascript"> $(document).ready(function() { $("body").bind("keypress", function(event) { prolex.md/prolex.md/ Restrict the following symbols 34 = '"', 37 = '%', 39 = ''', 61 = '=', http:prolex.md/prolex.md/www.asciitable.comprolex.md/ arr = [33, 34, 35, 37, 39, 61, 63, 42, 123, 124, 125, 126, 94, 93, 96, 91, 62, 127]; var charCode = event.which; if ($.inArray(charCode, arr) >= 0) { event.preventDefault(); return false; }; }); var lastsel3; $(function(){ $("#list").jqGrid({ url:dle_root+"engineprolex.md/ajaxprolex.md/post.php", datatype: 'json', ajaxGridOptions: { contentType: 'applicationprolex.md/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8' }, mtype: 'POST', colNames:['VEZI','Numărul','Obiectul reglementării','Data', 'Informaţii adiţionale'], colModel :[ {name:'VEZI', index:'VEZI', width: 30, align:"center", sortable:false, editable:false, search: false}, {name:'nr_hotarire', index:'nr_hotarire', width: 70, align:"center", sortable:true, editable:false}, {name:'obiectul_reglemantarii', index:'obiectul_reglemantarii', width: 450, sortable:true, editable:false}, {name:'data_doc', index:'data_doc', width: 70, sortable:true, editable:false, searchoptions: { dataInit: function (elem) { $(elem).datepicker({ dateFormat:"yy-mm-dd", changeMonth: true, changeYear: true }).change(function() { $("#list")[0].triggerToolbar(); }); } } }, {name:'info_aditionale', index:'info_aditionale', width: 150, sortable:true, editable:false} ], pager: '#pager', multiselect: false, shrinkToFit:true, height:550, rowNum:50, loadonce:false, rowList:[50,100,300,500], rownumbers: false, sortname: 'data_doc', sortorder: 'desc', viewrecords: true, gridview: true, ignoreCase:true, loadComplete: function() { var ids = jQuery("#list").getDataIDs(); for(var i=0;i<ids.length;i++) { var cl = ids[i]; vezi = "<a href='http:prolex.md/prolex.md/jurisprudenta.csj.mdprolex.md/search_hot_expl.php?id="+cl+"' target='_blank'>VEZI<prolex.md/a>"; jQuery("#list").setRowData(cl,{VEZI:vezi}) } }, }); $("#list").jqGrid( 'navGrid', '#pager', {edit: false, add: false, del: false, search: false}prolex.md/prolex.md/options ).jqGrid('filterToolbar', {stringResult:true, searchOnEnter : true, defaultSearch: "cn"}); }); prolex.md/prolex.md/ End of $(function(){ }); prolex.md/prolex.md/ End of $(document).ready(function() { <prolex.md/script> <script> function toggleCodes(on) { var obj = document.getElementById('icons'); if (on) { obj.className += ' codesOn'; } else { obj.className = obj.className.replace(' codesOn', ''); } } <prolex.md/script> <!-- Venda JS --> <script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','prolex.md/prolex.md/www.google-analytics.comprolex.md/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59857297-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); <prolex.md/script> <script type="textprolex.md/javascript" src="prolex.md/templatesprolex.md/prolexprolex.md/jsprolex.md/jquery.migrate.js"><prolex.md/script> <script type="textprolex.md/javascript" src="prolex.md/templatesprolex.md/prolexprolex.md/jsprolex.md/modernizrr.js"><prolex.md/script> <script type="textprolex.md/javascript" src="prolex.md/templatesprolex.md/prolexprolex.md/jsprolex.md/bootstrap.js"><prolex.md/script> <script type="textprolex.md/javascript" src="prolex.md/templatesprolex.md/prolexprolex.md/jsprolex.md/jquery.fitvids.js"><prolex.md/script> <script type="textprolex.md/javascript" src="prolex.md/templatesprolex.md/prolexprolex.md/jsprolex.md/owl.carousel.min.js"><prolex.md/script> <script type="textprolex.md/javascript" src="prolex.md/templatesprolex.md/prolexprolex.md/jsprolex.md/nivo-lightbox.min.js"><prolex.md/script> <script type="textprolex.md/javascript" src="prolex.md/templatesprolex.md/prolexprolex.md/jsprolex.md/jquery.isotope.min.js"><prolex.md/script> <script type="textprolex.md/javascript" src="prolex.md/templatesprolex.md/prolexprolex.md/jsprolex.md/jquery.appear.js"><prolex.md/script> <script type="textprolex.md/javascript" src="prolex.md/templatesprolex.md/prolexprolex.md/jsprolex.md/count-to.js"><prolex.md/script> <script type="textprolex.md/javascript" src="prolex.md/templatesprolex.md/prolexprolex.md/jsprolex.md/jquery.textillate.js"><prolex.md/script> <script type="textprolex.md/javascript" src="prolex.md/templatesprolex.md/prolexprolex.md/jsprolex.md/jquery.lettering.js"><prolex.md/script> <script type="textprolex.md/javascript" src="prolex.md/templatesprolex.md/prolexprolex.md/jsprolex.md/jquery.easypiechart.min.js"><prolex.md/script> <script type="textprolex.md/javascript" src="prolex.md/templatesprolex.md/prolexprolex.md/jsprolex.md/jquery.nicescroll.min.js"><prolex.md/script> <script type="textprolex.md/javascript" src="prolex.md/templatesprolex.md/prolexprolex.md/jsprolex.md/jquery.parallax.js"><prolex.md/script> <script type="textprolex.md/javascript" src="prolex.md/jquery.themepunch.plugins.min.js"><prolex.md/script> <script type="textprolex.md/javascript" src="prolex.md/templatesprolex.md/prolexprolex.md/jsprolex.md/jquery.themepunch.revolution.min.js"><prolex.md/script> <script src="http:prolex.md/prolex.md/maps.googleapis.comprolex.md/mapsprolex.md/apiprolex.md/js?sensor=false" type="textprolex.md/javascript"><prolex.md/script> <script type="textprolex.md/javascript" src="prolex.md/templatesprolex.md/prolexprolex.md/jsprolex.md/script.js"><prolex.md/script> <script type="textprolex.md/javascript" src="prolex.md/templatesprolex.md/prolexprolex.md/jsprolex.md/contact.form.js"><prolex.md/script> <!--[if IE 8]><script src="http:prolex.md/prolex.md/html5shiv.googlecode.comprolex.md/svnprolex.md/trunkprolex.md/html5.js"><prolex.md/script><![endif]--> <!--[if lt IE 9]><script src="http:prolex.md/prolex.md/html5shiv.googlecode.comprolex.md/svnprolex.md/trunkprolex.md/html5.js"><prolex.md/script><![endif]--> <prolex.md/head> <body class="home page page-id-6 page-template page-template-page-templatespagebuilder-php boxed-page"> <script type="textprolex.md/javascript"> <!-- var dle_root = 'prolex.md/'; var dle_admin = ''; var dle_login_hash = ''; var dle_group = 5; var dle_skin = 'prolex'; var dle_wysiwyg = '0'; var quick_wysiwyg = '0'; var dle_act_lang = ["Da", "Nu", "Introduce", "Renunţă", "Salvează", "", ""]; var menu_short = 'Redactare rapida'; var menu_full = 'Redactare plina'; var menu_profile = 'Vezi profilul'; var menu_send = 'Trimite mesaj'; var menu_uedit = 'Centrul admin'; var dle_info = 'Informaţia'; var dle_confirm = 'Confirmare'; var dle_prompt = 'Introducerea informaţiei'; var dle_req_field = 'Completati toate campurile obligatorii.'; var dle_del_agree = 'Sunteti sigur ca doriti sa stergeti? Aceasta actiune nu poate fi anulata!'; var dle_spam_agree = ''; var dle_complaint = 'Indicaţi pricina:'; var dle_big_text = 'Выделен слишком большой участок текста.'; var dle_orfo_title = 'Укажите комментарий для администрации к найденной грамматической ошибке'; var dle_p_send = 'Expediază'; var dle_p_send_ok = 'Уведомление успешно отправлено'; var dle_save_ok = 'Изменения успешно сохранены.'; var dle_reply_title= ''; var dle_tree_comm = '0'; var dle_del_news = 'Sterge noutatea.'; var allow_dle_delete_news = false; var dle_search_delay = false; var dle_search_value = ''; jQuery(function($){ FastSearch(); }); prolex.md/prolex.md/--> <prolex.md/script><script type="textprolex.md/javascript"> <!-- var dle_root = 'prolex.md/'; var dle_admin = ''; var dle_login_hash = ''; var dle_group = 5; var dle_skin = 'prolex'; var dle_wysiwyg = '0'; var quick_wysiwyg = '0'; var dle_act_lang = ["Da", "Nu", "Introduce", "Renunţă", "Salvează", "", ""]; var menu_short = 'Redactare rapida'; var menu_full = 'Redactare plina'; var menu_profile = 'Vezi profilul'; var menu_send = 'Trimite mesaj'; var menu_uedit = 'Centrul admin'; var dle_info = 'Informaţia'; var dle_confirm = 'Confirmare'; var dle_prompt = 'Introducerea informaţiei'; var dle_req_field = 'Completati toate campurile obligatorii.'; var dle_del_agree = 'Sunteti sigur ca doriti sa stergeti? Aceasta actiune nu poate fi anulata!'; var dle_spam_agree = ''; var dle_complaint = 'Indicaţi pricina:'; var dle_big_text = 'Выделен слишком большой участок текста.'; var dle_orfo_title = 'Укажите комментарий для администрации к найденной грамматической ошибке'; var dle_p_send = 'Expediază'; var dle_p_send_ok = 'Уведомление успешно отправлено'; var dle_save_ok = 'Изменения успешно сохранены.'; var dle_del_news = 'Sterge noutatea.'; var allow_dle_delete_news = false; var dle_search_delay = false; var dle_search_value = ''; $(function(){ FastSearch(); }); prolex.md/prolex.md/--> <prolex.md/script> <!-- Container --> <div id="container"> <!-- Start Header --> <div class="hidden-header"><prolex.md/div> <header class="clearfix"> <!-- Start Top Bar --> <div class="top-bar"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-6"> <!-- Start Contact Info --> <ul class="contact-details"> <li><a href="tel:+373 68 201 627"><i class="icon-mobile-2"><prolex.md/i> +373 68 201 627<prolex.md/a><prolex.md/li> <li><a href="mailto:office@prolex.md"><i class="icon-mail-2"><prolex.md/i> office<small><i class="icon-at"><prolex.md/i><prolex.md/small>prolex.md<prolex.md/a><prolex.md/li> <prolex.md/ul> <!-- End Contact Info --> <prolex.md/div> <div class="col-md-6"> <!-- Start Social Links --> <ul class="social-list"> <li> <a class="facebook sh-tooltip" data-placement="bottom" title="Facebook" href="https:prolex.md/prolex.md/www.facebook.comprolex.md/ProLexsrl" target="_blank"><i class="icon-facebook-2"><prolex.md/i><prolex.md/a> <prolex.md/li> <!--<li> <a class="twitter sh-tooltip" data-placement="bottom" title="Twitter" href="#"><i class="icon-twitter-2"><prolex.md/i><prolex.md/a> <prolex.md/li> <li> <a class="google sh-tooltip" data-placement="bottom" title="Google Plus" href="#"><i class="icon-gplus"><prolex.md/i><prolex.md/a> <prolex.md/li>--> <prolex.md/ul> <!-- End Social Links --> <prolex.md/div> <prolex.md/div> <prolex.md/div> <prolex.md/div> <!-- End Top Bar --> <!-- Start Header ( Logo & Naviagtion ) --> <div class="navbar navbar-default navbar-top"> <div class="container"> <div class="navbar-header"> <!-- Stat Toggle Nav Link For Mobiles --> <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse"> <i class="icon-menu-1"><prolex.md/i> <prolex.md/button> <!-- End Toggle Nav Link For Mobiles --> <a class="navbar-brand" href="prolex.md/index.php"><img alt="" src="prolex.md/templatesprolex.md/prolexprolex.md/imagesprolex.md/logo_prolex.png"> <span class="accent-color-blue logosi"> Pro<prolex.md/span><span class="accent-color-silver logosi">Lex<prolex.md/span><p style="margin-left:75px; margin-top:-27px;"><i>"Primus inter pares"<prolex.md/i><prolex.md/p><prolex.md/a> <prolex.md/div> <div class="navbar-collapse collapse"> <!-- Stat Search --> <!-- End Search --> <!-- Start Navigation List --> <ul class="nav navbar-nav navbar-right"> <li><a href="prolex.md/index.php">Acasă<prolex.md/a><prolex.md/li> <li><a href="prolex.md/serviciiprolex.md/">Servicii<prolex.md/a><prolex.md/li> <!--<li><a href="prolex.md/preturiprolex.md/">Preţuri<prolex.md/a><prolex.md/li>--> <li><a href="prolex.md/articoleprolex.md/">Articole<prolex.md/a><prolex.md/li> <li><a href="prolex.md/noutatiprolex.md/">Noutăţi<prolex.md/a><prolex.md/li> <li><a href="#">Pentru jurişti <!--<i class="icon-down-open-1 control-icon"><prolex.md/i>--><prolex.md/a> <ul class="dropdown"> <li><a href="http:prolex.md/prolex.md/calc.prolex.md" target="_blank"><i class="icon-calculator accent-color-blue"><prolex.md/i> Calculator<prolex.md/a><prolex.md/li> <li><a href="prolex.md/mediereprolex.md/"><i class="icon-key accent-color-blue"><prolex.md/i> Mediere<prolex.md/a><prolex.md/li> <li><a href="prolex.md/legislatieprolex.md/"><i class="icon-hammer accent-color-blue"><prolex.md/i> Legislaţia RM<prolex.md/a><prolex.md/li> <li><a href="prolex.md/practica-judiciaraprolex.md/"><i class="icon-archive accent-color-blue"><prolex.md/i> Hotărîrile explicative ale CSJ<prolex.md/a><prolex.md/li> <li><a href="prolex.md/comentariu-cod-civilprolex.md/"><i class=" icon-book-open accent-color-blue"><prolex.md/i> Comentariul Codului Civil<prolex.md/a><prolex.md/li> <li><a href="prolex.md/manualul-judecatoruluiprolex.md/"><i class="icon-book-1 accent-color-blue"><prolex.md/i> Manualul Judecătorului<prolex.md/a><prolex.md/li> <li><a href="prolex.md/modele-de-acte-depuse-de-avocati-in-instanteprolex.md/"><i class="icon-doc-text accent-color-blue"><prolex.md/i> Acte depuse de avocaţi<prolex.md/a><prolex.md/li> <li><a href="prolex.md/modele-de-contracteprolex.md/"><i class="icon-docs accent-color-blue"><prolex.md/i> Modele de contracte<prolex.md/a><prolex.md/li> <prolex.md/ul> <prolex.md/li> <li><a href="prolex.md/index.php?do=feedback">Contacte<prolex.md/a><prolex.md/li> <prolex.md/ul> <!-- End Navigation List --> <prolex.md/div> <prolex.md/div> <prolex.md/div> <!-- End Header ( Logo & Naviagtion ) --> <prolex.md/header> <!-- End Header --> <!-- Start Page Banner --> <div class="page-banner"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-12"> <prolex.md/div> <prolex.md/div> <prolex.md/div> <prolex.md/div> <!-- End Page Banner --> <!-- Start Home Slider --> <!-- Start Content --> <div id="content"> <div class="container"> <div class="row blog-post-page"> <div class="col-md-9 blog-box"> <!-- Start Single Post Area --> <div class="clr berrors"> <b>Atentie<prolex.md/b><br prolex.md/> Potrivit acestui criteriu, asa articole nu au fost gasite. <prolex.md/div> <div id='dle-content'><prolex.md/div> <prolex.md/div> <!-- Sidebar --> <div class="col-md-3 sidebar right-sidebar"> <div class="widget widget-search"> <form action="" name="searchform" method="post"> <input type="hidden" name="do" value="search" prolex.md/> <input type="hidden" name="subaction" value="search" prolex.md/> <input id="story" name="story" value="Căutare..." onblur="if(this.value=='') this.value='Căutare...';" onfocus="if(this.value=='Căutare...') this.value='';" type="search" prolex.md/><button class="search-btn" type="submit"><i class="icon-search-1"><prolex.md/i><prolex.md/button> <prolex.md/form> <prolex.md/div> <!-- Categories Widget --> <!-- Popular Posts widget --> <div class="widget widget-popular-posts"> <h4>Pentru jurişti <span class="head-line"><prolex.md/span><prolex.md/h4> <ul> <li> <div class="widget-content"> <h5><a href="http:prolex.md/prolex.md/calc.prolex.md" target="_blank"><i class="icon-calculator accent-color-blue"><prolex.md/i> Calculator <prolex.md/a><prolex.md/h5> <prolex.md/div> <prolex.md/li> <li> <div class="widget-content"> <h5><a href="prolex.md/mediereprolex.md/" ><i class="icon-key accent-color-blue"><prolex.md/i> Mediere<prolex.md/a><prolex.md/h5> <prolex.md/div> <prolex.md/li> <li> <div class="widget-content"> <h5><a href="prolex.md/legislatieprolex.md/"><i class="icon-hammer accent-color-blue"><prolex.md/i> Legislaţia RM<prolex.md/a><prolex.md/h5> <prolex.md/div> <prolex.md/li> <li> <div class="widget-content"> <h5><a href="prolex.md/practica-judiciaraprolex.md/"><i class="icon-archive accent-color-blue"><prolex.md/i> Hotărîrile explicative ale CSJ<prolex.md/a><prolex.md/h5> <prolex.md/div> <prolex.md/li> <li> <div class="widget-content"> <h5><a href="prolex.md/comentariu-cod-civilprolex.md/"><i class=" icon-book-open accent-color-blue"><prolex.md/i> Comentariul Codului Civil<prolex.md/a><prolex.md/h5> <prolex.md/div> <prolex.md/li> <li> <div class="widget-content"> <h5><a href="prolex.md/manualul-judecatoruluiprolex.md/"><i class="icon-book-1 accent-color-blue"><prolex.md/i> Manualul Judecătorului<prolex.md/a><prolex.md/h5> <prolex.md/div> <prolex.md/li> <li> <div class="widget-content"> <h5><a href="prolex.md/modele-de-acte-depuse-de-avocati-in-instanteprolex.md/"><i class="icon-doc-text accent-color-blue"><prolex.md/i> Acte depuse de avocaţi<prolex.md/a><prolex.md/h5> <prolex.md/div> <prolex.md/li> <li> <div class="widget-content"> <h5><a href="prolex.md/modele-de-contracteprolex.md/"><i class="icon-docs accent-color-blue"><prolex.md/i> Modele de contracte<prolex.md/a><prolex.md/h5> <prolex.md/div> <prolex.md/li> <prolex.md/ul> <prolex.md/div> <!-- Tags Widget --> <div class="widget widget-tags"> <h4>Tags <span class="head-line"><prolex.md/span><prolex.md/h4> <div class="tagcloud"> <prolex.md/div> <prolex.md/div> <prolex.md/div> <!--End sidebar--> <prolex.md/div> <prolex.md/div> <prolex.md/div> <!-- End content --> <!-- Start Footer --> <footer> <div class="container"> <div class="row footer-widgets"> <!-- Start Contact Widget --> <div class="col-md-3"> <div class="footer-widget contact-widget"> <h4>Contact info<span class="head-line"><prolex.md/span><prolex.md/h4> <ul> <li><span>Adresa:<prolex.md/span> MD-2059, mun. Chişinău, str. Petricani, 86<prolex.md/li> <li><span>Telefon:<prolex.md/span> 068 201 627<prolex.md/li> <li><span>Fax:<prolex.md/span> 030555439<prolex.md/li> <li><span>Email:<prolex.md/span> office<small><i class="icon-at"><prolex.md/i><prolex.md/small>prolex.md<prolex.md/li> <li><span>Website:<prolex.md/span> www.prolex.md<prolex.md/li> <prolex.md/ul> <prolex.md/div> <prolex.md/div> <!-- End Contact Widget --> <!-- Start Flickr Widget --> <div class="col-md-3"> <div class="footer-widget "> <h4>Linkuri utile<span class="head-line"><prolex.md/span><prolex.md/h4> <ul class=""> <li><a href="http:prolex.md/prolex.md/calc.prolex.mdprolex.md/" target="_blank">www.calc.prolex.md<prolex.md/a><prolex.md/li> <li><a href="http:prolex.md/prolex.md/lex.justice.mdprolex.md/" target="_blank">www.lex.justice.md<prolex.md/a><prolex.md/li> <li><a href="http:prolex.md/prolex.md/legis.mdprolex.md/" target="_blank">www.legis.md<prolex.md/a><prolex.md/li> <li><a href="http:prolex.md/prolex.md/www.date.gov.mdprolex.md/" target="_blank">www.date.gov.md<prolex.md/a><prolex.md/li> <li><a href="http:prolex.md/prolex.md/www.egov.mdprolex.md/" target="_blank">www.egov.md<prolex.md/a><prolex.md/li> <li><a href="http:prolex.md/prolex.md/www.actelocale.mdprolex.md/" target="_blank">www.actelocale.md<prolex.md/a><prolex.md/li> <prolex.md/ul> <prolex.md/div> <prolex.md/div> <!-- End Flickr Widget --> <!-- Start Twitter Widget --> <div class="col-md-3"> <div class="footer-widget twitter-widget"> <h4>Facebook<span class="head-line"><prolex.md/span><prolex.md/h4> <div class="fb-like-box" data-href="https:prolex.md/prolex.md/www.facebook.comprolex.md/prolexsrl" data-colorscheme="dark" data-width="250" data-show-faces="true" data-header="false" data-stream="false" data-show-border="false"><prolex.md/div> <prolex.md/div> <prolex.md/div> <!-- End Twitter Widget --> <div class="col-md-3"> <div class="footer-widget twitter-widget"> <h4>Orele de lucru<span class="head-line"><prolex.md/span><prolex.md/h4> <!-- Info - List --> <ul class="list-unstyled"> <li> <strong>Luni - Vineri:<prolex.md/strong> 9:00 - 18:00<prolex.md/li> <li> <strong>Sîmbătă:<prolex.md/strong> 9:00 - 15:00<prolex.md/li> <li> <strong>Duminică:<prolex.md/strong> zi liberă<prolex.md/li> <prolex.md/ul> <prolex.md/div><prolex.md/div> <prolex.md/div> <!-- End Subscribe & Social Links Widget --> <!-- Start Copyright --> <div class="copyright-section"> <div class="row"> <div class="col-md-6"> <p>© 2015 by <a href="http:prolex.md/prolex.md/futureweb.key.md" target="_blank">Roman Tarita<prolex.md/a> Hostet by <a href="http:prolex.md/prolex.md/alexhost.md" target="_blank">AlexHost<prolex.md/a><prolex.md/p> <prolex.md/div> <prolex.md/div> <prolex.md/div> <!-- End Copyright --> <prolex.md/div> <prolex.md/footer> <!-- End Footer --> <prolex.md/div> <!-- End Container --> <!-- Go To Top Link --> <a href="#" class="back-to-top"><i class="icon-up-open"><prolex.md/i><prolex.md/a> <prolex.md/body> <prolex.md/html> <!-- DataLife Engine Copyright SoftNews Media Group (http://dle-news.ru) -->