Manual al judecătorului la examinarea pricinilor civile

1-Întroducere ( justiţia în Republica Moldova ca una dintre cele trei puteri ) (V.Şterbeţ)

Titlul I
1.1-Procedura contencioasă.(A.Pascari, D.Visternicean, S.Novac)
1.2-Procedura contenciosului administrativ.(A.Pascari,V.Zubco)
1.3-Procedura specială.(V.Creţu, M.Poalelungi)
1.4-Procedura în ordonanţă.(V.Macinskaia)
1.5-Procedura de declarare a insolvabilităţii.(N.Moldovan, V.Barbă)
1.6-Asigurarea acţiunii (V.Macinskaia, S.Novac)

Titlul II
1-Căile de atac a hotărârilor judecătoreşti.
1.1-Apelul (D.Visternicean)
1.2-Recursul
1.2.1-Recursul secţiunea I.(V.Pascari, A.Pascari,E.Fistican)
1.2.2-Recursul secţiunea II.(V.Pascari, A.Pascari, E.Fistican)
1.3-Revizuirea hotărârilor judecătoreşti.(V.Macinskaia,Iu.Oprea)

Titlul III
1-Procedura cu element de extraneitate.(A.Băieşu, M.Poalelungi)
2.Procedura de recunoaştere şi executare a hotărârilor judecătoreşti şi hotărârilor arbitrale străine.(A.Băieşu, D.Visternicean)
Titlul IV
1-Precedentul judiciar şi practica judiciară prin prisma Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.(M.Poalelungi)

Titlul V
1-Particularităţile examinării unor categorii de pricini.
1.1-Particularităţile examinării litigiilor familiale.(V.Macinskaia,V.Cibotari)
1.2-Particularităţile examinării litigiilor de muncă.( V.Pascari, N.Clima)
1.3-Particularităţile examinării litigiilor ce ţin de dreptul de proprietate.(S.Băieşu)
1.4-Particularităţile examinării litigiilor funciare.(V.Pascari, M.Cotorabai, V.Ursu)
1.5-Particularităţile examinării litigiilor fiscale.(N.Clima, A.Armeanic)
1.6- Particularităţile examinării litigiilor ce ţin de arendă, locaţiune, locative(Gh.Chibac, A.Cobăneanu)
1.7-Particularităţile examinării litigiilor ce ţin de apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale.(V.Macinskaia, O.Efrim, Iu.Oprea)
1.8-Particularităţile examinării litigiilor ce ţin de repararea prejudiciului moral.(M.Poalelungi)
1.9- Particularităţile examinării litigiilor ce ţin de asigurarea obligatorie şi facultativă.(S.Novac)
1.10- Particularităţile examinării litigiilor ce ţin de succesiune.(A.Pascari)
1.11- Particularităţile examinării litigiilor ce ţin de persoanele juridice (I.Muruianu, N.Roşca)
1.12- Particularităţile examinării litigiilor ce ţin de repararea prejudiciului în legătură cu cauzarea daunei sănătăţii.( N.Clima, A.Bloşenco)
1.13- Particularităţile examinării litigiilor ce ţin de contestarea acţiunilor executorului judecătoresc.(A.Pascari, D.Visternicean)
1.14-Particularităţile examinării acţiunilor ce ţin de dreptul proprietăţii intelectuale.(V.Macinskaia, Iu.Clătinici)
1.15- Particularităţile examinării litigiilor ce ţin de vânzare-cumpărare (inclusiv a sectoarelor de teren şi contratul de înstrăinare cu condiţia întreţinerii pe
viaţă) ( A.Pascari, A.Rotari )
1.16-Indexarea sumelor adjudecate (O.Efrim, M.Poalelungi)
1.17-Particularităţile examinării litigiilor ce ţin de îmbogăţirea fără justă cauză (O.Efrim, M.Poalelungi)
1.18-Particularităţile examinării litigiilor ce ţin de soluţionarea conflictelor colective de muncă (V.Pascari, N.Clima)
1.19-Particularităţile acţiunii oblice şi pauliane. (A.Pascari, A.Cobăneanu)
1.20-Particularităţile examinării litigiilor ecologice (M.Cotorobai, P.Zamfir)
 
manualul-al-judecatorului-ed.1.pdf [2,96 Mb] (descarcari: 783)

Inapoi