Medierea conflictelor

Serviciile de mediere prestate de mediatorii noștri sunt de cea mai înaltă calitate în beneficiul clienților care apelează la noi. La sfîrșitul unui proces de mediere, participanții ca beneficiari ai procesului vor avea totala încredere în această procedură a dialogului şi comunicării.

Servicii de mediere
Persoanele fizice şi persoanele juridice care au diverse neînțelegeri din cauze sociale, profesionale, de afaceri, malpraxis, grăniţuiri între vecini, continuarea căsătoriei, exercitarea autorităţii părintești, stabilirea domiciliului copilului, neînţelegeri între moștenitori, după caz, le pot rezolva prin mediere, o metodă amiabilă alternativă la soluţia dată de instanţa de judecată.
Se pot rezolva prin mediere şi anumite cauze în care fapta este încadrată în dispozițiile codului penal, atunci cînd acţiunea penală se pune în mişcare la plîngerea prealabila a părții vătămate sau a victimei iar retragerea plîngerii înlătura răspunderea penală, fapta fiind sancționată cu pedeapsa de pînă la 3 ani de închisoare. 
De asemenea se pot rezolva prin mediere şi alte cauze ale căror fapte sunt încadrate în dispozițiile codului penal şi civil. în astfel de cauze procurorul şi judecătorul pot ţine cont la solicitarea, respectiv aplicarea pedepsei de existenţa unui acord de mediere între făptuitor şi parte vătămată sau victimă, după caz.
În oricare dintre situațiile de mai sus mediatorii companiei PROLEX pun accent pe încrederea parților în mediator. 
Mediatorul este, cu acordul părţilor, un intervenient în conflict neutru şi imparţial. El ascultă atent  punctele de vedere ale tuturor părților cu privire la conflict, face o evaluare a cazului (analiza de conflict) în întîlniri comune sau eventual în întîlniri separate. În aceste întîlniri mediatorul analizează atît cazul în sine cît şi stilul de răspuns la conflict al fiecărui participant. După această evaluare mediatorul informează părţile cu privire la posibilitatea de a se putea încerca rezolvarea acelui conflict prin mediere precum si cu avantajele pe care părţile le pot avea dacă acceptă rezolvarea neînţelegerilor dintre ele prin mediere. Împreună cu părţile, mediatorul stabileşte o strategie pe care sa o aplice în cazul în care procesul de mediere va avea loc. Mediatorul are multă grija de felul în care părţile sunt pregătite sub aspect comportamental pentru a începe procesul de mediere. După evaluarea cazului şi informarea părţilor mediatorul are îndatorirea să întrebe fiecare parte participantă, dacă agreează încheierea contractului de mediere, mediatorului fiindu-i interzis de lege, sa desfăşoare o şedinţă de mediere înainte de încheierea contractului de mediere. Etapa de evaluare a conflictului şi informare a părţilor cu privire la avantajele medierii este o etapă anterioara încheierii contractului de mediere şi este gratuită pentru părţi, mediatorul nu poate percepe onorariu pentru această etapă.

Consultanţă în domeniul medierii pentru companii
Compania PROLEX acordă consultanţă în domeniul medierii companiilor care se confruntă cu diverse probleme în derularea afacerilor, astfel încît ele să evite pe cît posibil drumul spre instanţa de judecată. Medierea pentru societățile comerciale este cea mai eleganta modalitate de rezolvare a conflictelor, avînd ca efect păstrarea relaţiilor dintre părţi, confidențialitatea informațiilor din cadrul unui proces de mediere, costuri reduse. În acest fel companiile folosesc timpul şi resursele în dezvoltarea afacerilor lor evitînd procese în instanță lungi şi costisitoare.

Inapoi