Avantajele medierii la depunerea cererii de chemare în judecată

Avantajele medierii la depunerea cererii de chemare în judecată Pe 3.08.2015 a intrat in vigoare noua Legea a medierii nr. 137 (http://lex.justice.md/index. php?action=view&view=doc&lang= 1&id=360455), care aduce vesti bune pentru solutionarea litigiilor. Pentru agentii economici care incheie contracte de valoare mare este oportun de a introduce clauza de mediere in contract, ca etapa prealabila in solutionarea litigiului. In acest cazi instanta nu va admite cererea pina nu va fi efectuata etapa prealabila. Ce facilitati vi se propune: 
 
1. Conform art. 39 (2) În cazul în care, pînă la depunerea cererii de chemare în judecată, părţile au participat la procesul de mediere, dar procesul de mediere a încetat fără încheierea tranzacţiei, atunci, la depunerea cererii de chemare în judecată, taxa de stat se reduce cu 25%. 
Deci la litigii cu valoarea actiunii care impune taxe de stat mari, pana la 50000 lei e convenabil de a participa in prealabil la mediere indiferent de rezultat, pentru ca iti micsorezi taxa de stat cu 25%. La o taxa de 50000 lei - 12500 lei !!!!! 
 
2. Daca medierea s-a finalizat cu tranzactie, ea poate fi aprobata in regim rapid, fara taxe de stat prin metode: 
Articolul 33. Executarea tranzacției 
(1) Tranzacția este obligatorie pentru părți și se execută benevol în termen de 20 de zile, dacă părțile nu au stabilit altfel. 
(2) Dacă tranzacția încheiată în cadrul unui proces de mediere, care a avut loc în afara procesului civil, nu este executată benevol, pentru a fi executată silit, aceasta poate fi, după caz: 
a) confirmată de către instanța de judecată în condiţiile Codului de procedură civilă; sau 
b) învestită cu formulă executorie de către notar, în condițiile stabilite de lege, dacă a fost încheiată între persoane juridice. 
(3) În cazul în care litigiul a fost soluţionat prin mediere în cadrul procesului judiciar, dar tranzacția nu a fost executată benevol, pentru a fi pasibilă de executare silită, la solicitarea părții interesate, tranzacția este confirmată de către instanța de judecată în condiţiile Codului de procedură civilă. 
(4) În cazul în care litigiul a fost soluţionat prin mediere în cadrul procesului arbitral, dar tranzacția nu a fost executată benevol, pentru a fi pasibilă de executare silită, la solicitarea părții interesate, tranzacţia se aprobă prin hotărîre arbitrală în condiţiile legii. 
Art. 39 (4) Cererea privind confirmarea tranzacţiei se examinează în regim de urgenţă, în cel mult 15 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia. 
 
3. Daca litigiul esee deja in judecata: 
Art. 39 (3) Părţile care recurg la mediere după depunerea cererii de chemare în judecată beneficiază de următoarele facilităţi: 
a) eşalonarea achitării taxei de stat; 
b) în cazul finalizării procesului de mediere prin tranzacţia asupra tuturor pretenţiilor, taxa de stat se restituie în proporţie de: 
100% – pentru împăcarea în instanţa de fond; 
75% – pentru împăcarea în instanţa de apel; 
50% – pentru împăcarea în instanţa de recurs; 
c) în cazul finalizării procesului de mediere cu împăcarea parţială a părţilor asupra pretențiilor patrimoniale, taxa de stat se reduce și se restituie proporţional valorii pretenției soluționate prin împăcare.

Inapoi