Manualul judecătorului pentru cauze penale

TITLUL 1. GARANȚIILE JURIDICE ALE UNUI PROCES ECHITABIL 
§ 1. Accesul la justiție (M. Poalelungi, D. Sîrcu) 
§ 2. Dreptul la apărare (M. Poalelungi, D. Sîrcu) 
§ 3 Dreptul la tăcere (A. Pîntea, I. Dolea)
§ 4. Prezumția nevinovăției (I. Dolea) 
§ 5. Contradictorialitatea procesului penal (E. Ababei, T. Vîzdoagă) 
§ 6. Termenul rezonabil de examinare a cauzei (T. Popovici, I. Dolea) 
§ 7. Publicitatea procesului penal (Iu. Sedlețchi) 
§ 8. Oficialitatea procesului penal (M. Ghervas, S. Ursu) 
§ 9. Calitatea actului de justiție: obligația de motivare a sentinței (C. Gurschi, V. Rotaru)
§ 10. Non bis in idem (C. Gurschi, R. Popov) 
§ 11. Dreptul la un nivel dublu de jurisdicție în materie penală (C. Gurschi, V. Rotaru) 

TITLUL 2. APLICAREA IZVOARELOR ÎN AFARA DREPTULUI INTERN 
§ 1. Reglementările internaționale (D. Sîrcu, O. Balan) 
§ 2. Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (M. Poalelungi, D. Sîrcu)
§ 3. Aspectele justiției defectuoase identificate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în hotărîrile versus Moldova (R. Panțîru) 
§ 4. Jurisprudența internă (M. Poalelungi) 

TITLUL 3. ETICA JUDICIARĂ
§ 1. Principiile etice generale ale conduitei judiciare (T. Popovici) 
§ 2. Independența și imparțialitatea judecătorului (T. Popovici) 
§ 3. Diligența judecătorului (E. Croitor) 
§ 4. Marja de comunicare a judecătorului cu mass-media (E. Croitor)

TITLUL 4. CONTROLUL JUDICIAR AL PROCEDURILOR PREJUDICIARE
§ 1. Habeas corpus (C. Gurschi, D. Roman) 
§ 2. Dreptul de proprietate (C. Gurschi, D. Roman)
§ 3. Inviolabilitatea domiciliului (C. Gurschi, I. Dolea)
§ 4. Secretul comunicațiilor (C. Gurschi, I. Dolea) 

TITLUL 5. PUNEREA PE ROL A CAUZEI PENALE 
§ 1. Trimiterea cauzei în judecată (P. Ursache, T. Vîzdoagă) 
§ 2. Repartizarea cauzei pentru judecare (P. Ursache, T. Vîzdoagă) 
§ 3. Examinarea listei probelor (P. Ursache, T. Vîzdoagă)
§ 4. Ședința preliminară (O. Sternioală, T. Vîzdoagă)

TITLUL 6. PROCEDURA ÎN FAȚA PRIMEI INSTANȚE 
§ 1. Partea pregătitoare a ședinței de judecată (E. Covalenco, T. Vîzdoagă)
§ 2. Cercetarea judecătorească (E. Covalenco, I. Dolea) 
§ 3. Modificarea acuzării în ședința de judecată (I. Serbinov, T. Vîzdoagă) 
§ 4. Prezentarea probelor suplimentare, renunțarea la învinuire (I. Serbinov, T.Vîzdoagă) 
§ 5. Soluționarea cauzei în procedura medierii ori împăcării părților (I.Serbinov, I.Dolea)
§ 6. Dezbaterile judiciare (E. Covalenco, T. Vîzdoagă)
§ 7. Examinarea acțiunii civile în procesul penal (E. Covalenco, I. Dolea) 
§ 8. Deliberarea și adoptarea sentinței (E. Covalenco, T. Vîzdoagă)
§ 9. Pronunțarea încheierilor interlocutorii (E. Covalenco, T. Vîzdoagă)

TITLUL 7. CĂILE DE ATAC 
§ 1. Apelul (T. Popovici, I. Dolea) 
§ 2. Recursul ordinar (E. Ababei, T. Vîzdoagă) 
§ 3. Recursul în anulare (T. Popovici, T. Vîzdoagă)
§ 4. Revizuirea cauzei în urma pronunțării hotărîrii de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului (T.Popovici, I. Dolea) 
§ 5. Recursul în interesul legii (T. Popovici, T. Vîzdoagă) 
§ 6. Revizuirea procesului penal (O. Sternioală, T. Vîzdoagă) 

TITLUL 8. PARTICULARITĂȚILE EXAMINĂRII UNOR CATEGORII DE CAUZE 
§ 1. Calificarea infracțiunilor (C. Gurschi, I. Hadîrcă) 
§ 2. Infracțiuni contra vieții și sănătății persoanei (I. Arhiliuc, S. Brînză) 
§ 3. Infracțiuni contra libertății, cinstei și demnității persoanei (I. Arhiliuc, S. Brînză) 
§ 4. Infracțiuni sexuale (T. Popovici, S. Brînză) 
§ 5. Tortura și tratamentele inumane sau degradante (N. Gordilă, V. Stati)
§ 6. Infracțiuni contra patrimoniului (P. Ursache, S. Brînză) 
§ 7. Infracțiuni cibernetice/informatice (Iu. Diaconu, V. Stati) 
§ 8. Infracțiuni în domeniul transporturilor (N. Gordilă, V. Stati) 
§ 9. Infracțiuni economice (Gh. Nicolaev, V. Stati) 
§10.Infracțiuni ecologice (Iu. Diaconu, V. Stati)
§11.Infracțiuni de corupție (C. Gurschi, V. Stati)
§12.Infracțiuni contra bunei desfășurări a activității în sfera publică (R. Popov, V. Stati) 

TITLUL 9. PROCEDURI SPECIALE 
§ 1. Procedura în cauzele privind minorii (N. Gordilă, V. Rotaru) 
§ 2. Procedura aplicării măsurilor de constrîngere cu caracter medical (M. Ghervas, T. Vîzdoagă) 
§ 3. Procedura privind acordul de recunoaștere a vinovăției (N. Gordilă, V. Rotaru)
§ 4. Procedura de urmărire și judecare a infracțiunilor flagrante (N. Gordilă, V. Rotaru) 
§ 5. Procedura de examinare a infracțiunilor comise de persoane juridice (N. Gordilă, A. Gîrlea) 
§ 6. Procedura de restabilire a documentelor judiciare dispărute (N. Gordilă, T. Vîzdoagă)

TITLUL 10. ASISTENȚA JURIDICĂ INTERNAȚIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ
§ 1. Comisiile rogatorii (Gh. Nicolaev, M. Grama)
§ 2. Extrădarea (Gh. Nicolaev, M. Grama)
§ 3. Transferul persoanelor condamnate (Gh. Nicolaev, M. Grama)
§ 4. Recunoașterea hotărîrilor penale ale instanțelor judecătorești străine (Gh. Nicolaev, M. Grama) 
§ 5. Transferul procedurilor penale (Gh. Nicolaev, M. Grama) 

TITLUL 11. UTILIZAREA MIJLOACELOR TEHNICE LA EXAMINAREA CAUZELOR PENALE 
§ 1. Repartizarea electronică aleatorie a dosarelor penale (V. Lastavețchi) 
§ 2. Audierea martorului în condiții speciale (V. Lastavețchi, I. Dolea) 
§ 3. Înregistrarea ședinței de judecată (V. Lastavețchi)

TITLUL 12. PARTICULARITĂȚILE EXAMINĂRII CONTRAVENȚIILOR 
§ 1. Garanțiile juridice ale procesului contravențional (E. Ababei, T. Vîzdoagă)
§ 2. Citarea (Gh. Nicolaev, T. Vîzdoagă) 
§ 3. Actele preliminare (Gh. Nicolaev, T. Vîzdoagă) 
§ 4. Cercetarea judecătorească (Gh. Nicolaev, T. Vîzdoagă) 
§ 5. Hotărîrea judecătorească (Gh. Nicolaev, T. Vîzdoagă) 
§ 6. Căile de atac (Gh. Nicolaev, T. Vîzdoagă). 
 

Inapoi