Modele de acte judecătoreşti Procedura civilă Ediţia a III-a

Capitolul 1. Acte generale de procedură civilă (art.1-165 CPC) 
Elena Belei, doctor în drept, conferenţiar universitar,
Felicia Chifa, magistru în drept, lector superior

Capitolul 2. Procedura contencioasă (art.166-272 CPC) 
Elena Belei, doctor în drept, conferenţiar universitar,
Ina Jimbei, magistru în drept, lector universitar

Capitolul 3. Procedura contenciosului administrativ (art.272-273 CPC, Legea contenciosului administrativ, alte legi relevante) 
Gheorghe Macovei, magistru în drept, lector superior

Capitolul 4. Procedura specială (art.279-343-3 CPC) 
Ana Borş, magistru în drept, lector universitar,
Igor Coban, doctor în drept, lector superior

Capitolul 5. Procedura în ordonanţă (art. 344-354 CPC) 
Igor Coban, doctor în drept, lector superior

Capitolul 6. Procedura de declarare a insolvabilităţii (art.355-356 CPC, Legea insolvabilităţii) 
Gheorghe Macovei, magistru în drept, lector superior

Capitolul 7. Apelul (art.357-396 CPC) 
Alexandru Munteanu, doctor în drept, conferenţiar universitar

Capitolul 8. Recursul (art.423-445 CPC) 
Alexandru Munteanu, doctor în drept, conferenţiar universitar

Capitolul 9. Revizuirea hotărârilor (art.446-453 CPC) 
Igor Coban, doctor în drept, lector superior

Capitolul 10. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale străine (art.467-476 CPC) 
Ana Borş, magistru în drept, lector universitar

Capitolul 11. Contestarea hotărârilor arbitrale (art.477-481 CPC) 
Ana Borş, magistru în drept, lector universitar

Capitolul 12. Eliberarea titlurilor de executare silită a hotărârilor arbitrale (art.482-486 CPC) 
Ana Borş, magistru în drept, lector universitar

Capitolul 13. Acte judecătoreşti în cadrul executării silite (Cartea I Cod de executare) 
Gheorghe Stratulat, magistru în drept, lector universitar

Capitolul 14. Titluri executorii 
Gheorghe Stratulat, magistru în drept, lector universitar
 

Inapoi