Riscurile achiziționării unui automobil prin procură

Riscurile achiziționării unui automobil prin procură Practica achiziționării sau înstrăinării unui automobil în Republica Moldova este una neuniformă, deoarece la achiziționarea unui autovehicul, în special la mâna a doua, mulți dintre noi, nu merg pe calea semnării unui contract de vânzare-cumpărare a mijlocului de transport și înregistrarea acestuia la Direcţia înregistrare a transportului şi calificare a conducătorilor auto din cadrul Întreprinderii de Stat "Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” (CRIS Registru), dar se limitează la perfectarea unei procuri autentificate notarial în privința mijlocului de transport procurat, percepând acest act, ca fiind un contract de vânzare-cumpărare.

Această practică este utilizată de către cetățeni, pentru a evita unele cheltuieli suplimentare, legate de reînregistrarea mijlocului de transport. Acest mecanism este, însă, unul vicios, deoarece presupune în sine un șir de riscuri atât pentru vânzătorul autovehiculului cât și pentru cumpărătorul acestuia. Iată de ce nu recomandăm practicarea acestuia.

Considerăm necesar de a evidenția că „Procura generală” care, deobicei este perfecatată la înstrăinarea unui automobil, nu reprezintă un act de vâzare-cumpărare, asemenea unui contract, ci constituie un act juridic unilateral, prin care proprietarul autovehiculului doar împuterniceşte sau îi acordă dreptul unei anumite persoane de a utiliza sau de a călători atât în ţară cât şi în străinătate cu autoturismul, dar care rămâne în continuare a fi proprietatea acestuia.

De asemenea, în baza procurii eliberate, posesorul îl poate reprezenta pe proprietarul autovehiculului în faţa organelor de asigurare în legătură cu autoturismul în cauză, la poliţie, precum şi oriunde va mai fi necesar. Posesorul autovehiculului va putea efectua reparaţii, va face cereri, va da declaraţii şi va efectua toate formalităţile legale necesare pentru întreținerea și exploatarea mijlocului de transport, inclusiv de a-l înstrăina.

Subliniem faptul că, după perfectarea și autentificarea procurii în privința automobilului procurat, dacă nu sunt perfectate alte acte translative de proprietate, din punct de vedere juridic, proprietarul atomobilului va rămâne în continuare vânzătorul acestuia, motiv din care, ulterior transmiterii automobilului, ar putea surveni anumite situații neplăcute atât pentru vânzător cât și pentru cumpărătorul automobilului. Câteva exemple în acest sens, le vom relata în continuare.

Eventuale riscuri pentru vânzătorul automobilului
- Reieșind din faptul că, la momentul înstrăinării automobilului, acesta nu a fost reînregistrat la CRIS Registru, eventualele procese-verbale cu privire la comiterea contravențiilor rutiere de către noul posesor al autoveficulului (constatate în special prin sistemul de monitorizare video), vor fi perfectate și expediate pe numele și la adresa proprietarului juridic al automobilului. Acesta, ulterior va fi nevoit ca, la fiecare proces-verbal de contravenție venit pe numele său, să facă dovada înstrăinării mijlocului de transport în fața Agentului constatator.

- Ar putea eventual să fie sancționat arbitrar, pentru neachitarea la timp a impozitelor pentru mijlocul de transport, precum și a poliței de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto.

- În cazul comiterii unui accident rutier și părăsirea locului acestuia de către posesorul automobilului, există probabilitatea ca proprietarul juridic al autovehiculului să fie citat de organele de poliție, pentru a da explicații și în acest caz, acesta va fi nevoit din nou să facă probațiunea înstrăinării mijlocului de transport, precum și a neutilizării acestuia.

- Atât timp cât persoana care a vândut automobilul va figura în baza de date a Direcţiei înregistrare a transportului şi calificare a conducătorilor auto din cadrul Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru”, ca rezultat al nereînregistrării acestuia, aceasta va fi prezumat responsabil, pentru toate delictele săvârște cu sau în privința acelui automobil.

Eventuale riscuri pentru pentru cumpărătorul automobilului

- În cazul când la procurarea unui automobil la mâna a doua, părțile se limitează doar la perfectarea unei procuri generale pentru automobilul enunțat, cumpărătorul deobicei nu are posibilitatea de a verifica acest automobil din puct de vedere juridic. În astfel de situații, deseori cumpărătorul riscă să procure un automobil gajat, sechestrat sau cu oricare alte vicii juridice, care în scurt timp îi vor diminua esențial din euforia achiziției efectuate. Aceste împrejurări vor crea un șir de probleme de ordin juridic, care de obicei ajung să se soluționeze prin intermediul instanței de judecată.

- Chiar dacă la momentul achiziționării automobilului, acesta nu are anumite interdicții, sau alte vicii juridice, acesta pot surveni ulterior, atât timp cât automobilul procurat, este înregistrat oficial pe numele fostului proprietar. Aceste vicii pot surveni ca urmare a unor eventuale sechestre aplicate de către instanța de judecată, când „fostul proprietar” este acționat în judecată.

- O altă problemă esențială, este faptul că în R. Moldova, termenul maxim de valabilitate a unei procuri este de trei ani. Astfel după expirarea acestui termen, posesorul mijlocului de transport pentru a dispune în mod legal de automobil, va fi nevoit să caute persoana, care i-a vândut automobilul, pentru a-i perfecta o nouă procură. Și în acest context, posesorul automobilului ar putea întâmpina mari dificultăți în realizarea dreptului său, în special când „fostul proprietar” al automobilului este plecat peste hotarele țării pe o perioadă nedeterminată, sau și mai grav este atunci când acesta este decedat. În asemenea situații dreptul de proprietate asupra automobilului va putea fi recunoscut doar prin intermediul instanței de judecată, proces care va implica un disconfort emoțional esențial, precum și cheltuieli suplimentare, legate de examinarea pricinii în instanța de judecată.

În concluzie:
Recomandarea noastră pentru toate persoanele, care intenționează să-și procure autovehicule, este ca în momentul perfectării tranzacției de vânzare-cumpărare să-și înregistreze dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport la CRIS Registru, unde colaboratorii întreprinderii îi vor putea furniza informații depline în privința autovehiculului procurat.

Chiar dacă aceste formalități implică suportarea unor cheltuieli suplimentare, acestea nu sunt esențiale, dar vă vor permite să fiți în cunoștință de cauză, în privința situației juridice ale automobilului procurat, fapt ce vă poate scuti de un șir de situații neplăcute pentru viitor.
 
sursa:www.agora.md

Inapoi