Ce trebuie să faci pentru a primi la timp despăgubirea de asigurare

Ce trebuie să faci pentru a primi la timp despăgubirea de asigurare Deși în Republica Moldova, conform legislației naționale, este obligatorie asigurarea de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule și toți posesorii de autovehicule sunt obligați să achite cu regularitate primele de asigurare, aceștea, la survenirea cazurilor asigurate (la producerea accidentelor rutiere), întâmpină mari dificultăți în ridicarea despăgubirilor de asigurare, din cauza practicilor defectuoase ale unor companii de asigurări, care frecvent dau dovadă de un comportament de rea-credință vis-a-vis de persoanele păgubite. 
 - să solicite organelor şi instituţiilor competente (poliţia, unităţile de pompieri, procuratura sau instituţiile medicale) informaţii despre accident şi consecinţele lui;
 - să examineze bunurile avariate şi să încheie, în termen de 5 zile lucrătoare din data primirii informaţiei despre producerea accidentului de autovehicul, un proces-verbal de constatare a pagubelor;
 - să închidă dosarul de daune privind pagubele materiale în cel mult 15 zile calendaristice din data depunerii de către păgubit a ultimului document necesar finalizării dosarului;
 - să închidă dosarul de daune privind vătămările corporale sau decesul în cel mult 10 zile calendaristice din data depunerii de către păgubit a ultimului document de confirmare a pagubelor;
 - să achite despăgubirea de asigurare în termen de 10 zile calendaristice de la data finalizării dosarului de daune. 
Cu toate acestea, deseori companiile de asigurări nu respectă, ba chiar nici nu țin cont de prevederile legale, care le sunt obligatorii. 
În activitatea de zi cu zi companiile de asigurări nu solicită instituțiilor competente informații și actele corespunzătoare, cu privire la accidentul produs. 
Se întâmplă ca unele companii de asigurări nici să nu examineze bunurile avariate în termen de 5 zile, deși acest fapt este stabilitt expres în lege, ci să solicite păgubiților să prezinte întreg setul de acte necesar întocmirii dosarului de daune. Doar după colectarea actelor necesare (care poate dura câteva săptămâni), angajații companiei de asigurări examinează autovehiculul avariat.
Regretabil este și faptul că, deși Legea nr. 414 din 22.12.2006, în conținutul art. 28 alin. (1) indică foarte clar că achitarea despăgubirii de asigurare urmează să fie efectuată în termen de 10 zile calendaristice de la data finalizării dosarului de daune, deseori asiguratorii tergiversează achitarea despăgubirilor de asigurare până la trei luni, chiar și mai mult, justificându-se cu alin. (2) al art. 19 din Legea menționată, fapt care în esență reprezintă un abuz elocvent. Or, această prevedere legală, este aplicabilă doar pentru o categorie restrânsă de cazuri. 

Un caz din experiență 
Ceea ce m-a uimit pe mine cel mai mult a fost faptul că, fiind invitat în calitate de persoană păgubită la compania de asigurări, mi s-a solicitat să semnez o confirmare, prin care eu eram absolut de acord cu suma despăgubirii, pe care aș fi primit-o deja și că nu am nicio obiecție. Asta chiar dacă în acel moment despăgubirea de asigurare nu-mi era achitată. 
Ca rezultat al circumstanțelor expuse, fiind indignat de acțiunile abuzive ale companiei de asigurări, am refuzat categorit să semnez un asemenea act. Angajatul companiei de asigurări mi-a comunicat că în cazul în care nu voi semna actele propuse, despăgubirea de asigurări nu-mi va fi achitată, indicându-mi că așa prevede legea. 
I-am declarat interlocutorului meu că, Legea aplicabilă în această situație, are o altă reglamentare. Astfel, dacă persoana păgubită este în dezacord cu suma propusă spre achitare și nu semnează Acordul enunțat, asigurătorul este obligat să achite despăgubirea de asigurare în cuantumul stability. Persoana păgubită, la rândul ei, are dreptul să atace decizia asigurătorului în instanţă de judecată.
Prin urmare, cu regret constatăm că deseori, companiile de asigurări recurg la șiretlicuri, când survine momentul despăgurbirii de asigurare, pentru a induce în eroare persoanele păgubite și a se eschiva de la achitarea deplină a despăgubirilor de asigurare. 
În continuare, vin cu câteva recomandări, care vă vor ajuta să depășiți eventualele probleme în relațiile cu asiguratorul și vă vor ajuta în vederea despăgubirii maxime în limita impusă de lege. 
 
Astfel dacă ați fost implicat într-un accident rurier, în calitate de păgubit este necesar de a întreprinde următoarele acțiuni :
 1. În mod obligatoriu sesizați Inspectoratul de patrulare, în vederea întocmirii corespunzătoare a accidentului rutier;
 2. Dacă dispuneți de un aparat foto, efectuați cât mai multe poze ale locului accidentului rutier și ale pieselor deteriorate în urma accidentului rutier.
 3. Informați cât de curând posibil compania de asigurări despre accidentul rutier.
 4. Solicitați responsabililor companiei de asigurari, să vă informeze cu privire la setul de acte necesar, pe care trebuie să-l prezentați în vederea întocmirii corespunzătoare a dosarului de daune.
 5. Solicitați companiei de asigurări să examineze autovehicolul avariat şi să încheie, în termen de 5 zile lucrătoare din data primirii informaţiei despre producerea accidentului, un proces-verbal de constatare a pagubelor.
 6. În cazul în care asigurătorul nu a examinat bunurile avariate şi nu a încheiat procesul-verbal de constatare a pagubelor în termenul specificat apelați la serviciile experţilor independenţi pentru constatarea pagubelor.
 7. In caz că acea companie de asigurări vă va acorda o sumă de despăgubire sub limita prevăzută de lege, nu semnați actul de despăgubire, ci indicați pe actul menționat  că nu sunteți de acord cu suma despăgubirii de asigurare.
 8. Obiecţiile referitoare la suma despăgubirii se vor comunica asigurătorului în termen de 5 zile calendaristice și nu uitați că orice cerere adresată asigurătorului trebuie înregistrată, prin parafa companiei de asigurări, cu indicarea numărului de intrare și data primirii.
 9. În cazul în care considerați că drepturile dvs vă sunt încălcate de către compania de asigurări, vă puteți adresa cu o plângere către Președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Această instituție este în drept să sisteze la necesitate activitățile companiei dacă ea are încălcări grave. De obicei, după implicarea Comisiei Naționale a Pieții Fiananciare, soluționarea problemei enunțate este mai simplă. 
O circumstanță importantă pe care trebuie să o cunoașteți este faptul că, în caz de încălcare a termenului de plată a indemnizaţiei despăgubirii de asigurare din vina asigurătorului, acesta va plăti asiguratului, beneficiarului asigurării şi/sau păgubitului, pentru fiecare zi de întîrziere, penalitate de 0,1% din suma indemnizaţiei sau despăgubirii. 

Inapoi