CRJM recomandă autorităților sporirea conștientizării privind efectele discriminării în relațiile de muncă

Principala sarcină a autorităților Republicii Moldova este încurajarea creșterii conștientizării – atât a angajaților, cât și a angajatorilor – privind efectele negative ale discriminării în relațiile de muncă. Aceasta este una din concluziile raportului „Analiza compatibilității legislației naționale în domeniul nediscriminării în câmpul muncii cu standardele europene” lansat la 25 februarie 2015 de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM).
Autorii raportului au constatat că în Republica Moldova există un cadru legal comprehensiv, care necesită unele modificări minime pentru a asigura o mai mare claritate și eficiență. Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității (CPPEDAE) – instituția națională de egalitate, deși relativ recent înființată, se remarcă prin soluționarea unui număr mare de petiții în domeniul dat și prin asumarea proactivă a combaterii anumitor forme de discriminare în relațiile de muncă.
Raportul subliniază că absența de plângeri depuse în fața CPPEDAE privind discriminarea în relațiile de muncă pe o serie de criterii nu indică asupra absenței cazurilor din categoriile date, ci lipsa de informare a populației privind drepturile sale și lipsa de implicare proactivă a autorităților cu un mandat în monitorizarea relațiilor de muncă și în combaterea discriminării.
În acest context, CRJM a lansat și două ghiduri – unul adresat angajatorilor și altul – angajaților – privind prevenirea discriminării în câmpul muncii. Ghidurile vin cu un șir de informații utile, cum ar fi noțiunea discriminării în relațiile de muncă, acțiunile care trebuie întreprinse pentru a o preveni, care sunt obligațiile angajatorilor și ale angajaților pentru a asigura egalitatea de șanse și nediscriminarea în relațiile de muncă, ce trebuie de făcut când constatăm cazuri de discriminare, care ar trebui să fie acțiunile întreprinse atunci când suntem discriminați, ș.a. și oferă o listă de contacte utile în domeniul dat.
Documentele au fost elaborate în cadrul proiectului „Analiza fenomenului discriminării în câmpul muncii în Republica Moldova”, implementat de CRJM, cu sprijinul financiar al Fundației Soros-Moldova.
sursa: http://crjm.org/crjm-recomanda-incurajarea-cresterii-constientizarii-privind-efectele-discriminarii-in-relatiile-de-munca/

Inapoi