CPPEDAE a examinat proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la avocatură

În scopul perfecţionării legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării, precum şi schimbării practicilor în acest domeniu, Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii (CPPEDAE) a examinat proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la avocatură.
În acest context, s-a constatat faptul că dispozițiile capitolului VII, care se referă la organele de autoadministrare ale avocaților, conțin norme ce contravin standardelor de asigurare a egalității în ceea ce privește condițiile de selecție a președintelui și secretarului Uniunii Avocaților (art. 36 alin.(6)) și a decanului Barourilor de Avocați (art. 48 alin.(6)).
Astfel, Consiliul atrage atenția asupra termenului „cerință profesională esențială”, sub aspectul căruia este analizată prevederea din articolele menționate mai sus: „se va alege candidatul, care este mai în vârstă”.
În conformitate cu art. 7 alin.(5) al Legii cu privire la asigurarea egalității, „orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă în privinţa unui anumit loc de muncă nu constituie discriminare în cazul în care, prin natura specifică a activităţii în cauză sau a condiţiilor în care această activitate este realizată, există anumite cerinţe profesionale esenţiale şi determinante, cu condiţia ca scopul să fie legitim şi cerinţele proporţionale”.
Prin urmare, impunerea condiției de vârstă urmează a fi justificată, și trebuie arătată proporționalitatea dintre prezența sau absența acestui criteriu protejat și natura sarcinilor de funcție, ce urmează a fi executate de către candidat.
Așadar, o funcție anumită ar putea fi limitată persoanelor cu anumite caracteristici personale, cum ar fi vârsta, atunci când acestea sunt necesare și justificate pentru efectuarea unei munci.
Analizînd aplicarea conceptului de cerință profesională esențială la normele în cauză, Consiliul nu a identificat vreun eventual motiv pentru care vârsta ar putea fi în mod justificat unul din criteriile de selecție a candidaților pentru funcțiile de conducere ale avocaților, alături de „vechimea în avocatură”, care, din contra, poate fi argumentată prin necesitatea unei experiențe în domeniul dat, ceea ce presupune anumite cunoștințe și abilități utile în exercitarea funcției.
Prin urmare, Consiliul constată că vârsta în situația dată nu reprezintă o cerință profesională determinantă. Totodată, se observă că nu este menționat despre alți parametri legați de genul experienței profesionale sau de reputația profesională a candidaților în cazul experienței egale.
În acest sens, Consiliul recomandă modificarea art. 36 alin.(6) și 48 alin.(6) prin înlocuirea expresiei „iar in caz de vechime egală – se va alege candidatul, care este mai în vârstă” cu alt criteriu adițional de selecție a candidaților, care să reprezinte o cerință profesională esențială.
 

Inapoi