Instructiuni privind utilizarea calculatorului

Compania "ProLex” propune un produs nou, destinat facilitării efectuării calculelor: "Calculator penalitate”,  "Calculator dobîndă”, "Calculator inflaţie” şi "Calculator mixt"

Clauza penală constituie unul din cele mai frecvent întîlnite mijloace de garantare a executării obligaţiilor.

Astfel părţile unui contract au posibilitatea oferită de către legiuitor ca prin clauzele contractului să cuantifice care ar fi prejudiciul, în ipoteza în care debitorul nu execută la termen obligaţia de a achita o sumă de bani - aceasta apare de regulă sub denumirea de penalităţi contractuale şi sunt inserate într-o clauză penală.– CC al RM, Articolul 624. Dispoziţii generale cu privire la clauza penală

Modalitatea de stabilire a clauzei penale, cuantumul acesteia.

Deoarece obiectul clauzei penale îl formează o sumă de bani determinată fie global, fie procentual, în raport cu valoarea obiectului contractului la care se referă, se consideră că clauza penală poate fi stabilită în mărime fixă, cînd contractul prevede o anumită sumă de bani (de exemplu, 1000 lei) pe care debitorul este obligat s-o plătească creditorului în cazul în care nu-şi execută obligaţia asumată.

Exemplu:

Cea de-a doua modalitate de stabilire a clauzei penale, se face prin stipularea unei cote procentuale din valoarea totală a obligaţiei sau doar a părţii neexecutate.

Exemplu:

Inserarea datei şi sumei/datoriei corespunzătoare zilei scadente.

SCADÉNȚĂ,scadențe,s. f.Termen de plată, soroc; expirare a datei la care trebuie onorată o datorie, o obligație. ♦P. gener.Termen până la care cineva este obligat să facă ceva. – Dinit.scadenza.
Sursa:DEX '09 (2009)

Exemplu:

Se vor completa cîmpurile:

"Data scadentă” - cu selectarea datei

"Suma” - cu stabilirea sumei (ex. 50000).

Rubrica "Data scadenta” poate fi completata atît prin selectarea datei dorite din calendarul propus de sistem cit si prin culegerea manuala a datei dorite, respectind cerintele: 01.01.2014 - (zz.ll.aaaa – zi.luna.an)

După selectarea datei si adăugirii sumei corespunzătoare, accesam butonul "Adăugare” sau tastam butonul "Enter” (de pe tastatura).

Suma înscrisă la data corespunzătoare va apărea în tabelul din dreapta calculatorului.

Exemplu:

Inserarea datei şi sumei achitate se va face după acelaşi principiu descris mai sus doar că deja în rubricile vor fi completate corespunzător.

"Data achitare” - cu selectarea datei

"Suma” - cu stabilirea sumei achitate (ex. 10500).

Exemplu:

După selectarea datei si adăugirii sumei corespunzătoare, accesam butonul "Adăugare” sau tastam butonul "Enter” (de pe tastatura).

Suma înscrisă la data corespunzătoare va apărea în tabelul din dreapta calculatorului.

 

În situația in care este nevoie de a introduce mai multe sume pentru a efectua un calcul, procedura descrisa mai sus, se va repeta, datele introduse se vor aranja in ordine crescătoare conform datei.

După ce datele au fost introduse în tabel iar Dvs. doriţi să le modificaţi, este nevoie să faceţi un click pe „suma” sau „data” dorită, automat spaţiul selectat va lua o culoare albastră şi în partea de sus a tabelului cu date se va accesa butonul de culoare albastră - „Editează” sau butonul de culoare roşie - „Şterge”.

După efectuarea tuturor corectărilor se va accesa printr-un click, rubrica „suma” sau „data”, aceasta din urmă va lua din nou culoarea albă.

Exemplu:

Rubrica „Amînare plată” - Amânarea plăţii, la o dată ulterioară.

Dat fiind faptul că majoritatea contractelor sunt încheiate de către părţi cu indicarea unei vacanţe de plăţi, instrumentul: "Amânarea de plată" presupune că suma de bani care urmează să fie achitată la o dată anumită (exemplu: la procurarea unui lot de marfă), poate fi achitată la scurgerea unui interval de timp, convenit de părţi (de exemplu: din momentul procurării lotului de marfă, achitarea poate fi făcută pînă la 15 zile calendaristice, după scurgerea cărora Creditorul va putea să calculeze Debitorului său o penalitate de întîrziere pentru fiecare zi).

Astfel în situaţia în care contractul semnat de părţi prevede o vacanţă de plăţi, rubrica „Amînare plată” va fi completată cu cifra corespunzătoare numărului de zile stipulat în contract.

Exemplu: 10 zile calendaristice 

În situaţia prezentată mai sus este indicată data scadentă de 01.01.2014, deoarece vacanţa de plăţi este de 10 zile, calculul penalităţii va demara din data de 12.01.2014. 

La rubrica "Dată calculării penalităţii" se va selectata data pînă la care urmează să fie calculată penalitatea.

La fel aceasta poate fi completata atît prin selectarea datei dorite din calendarul propus de sistem cît şi prin culegerea manuală a datei dorite, respectînd cerințele: 01.01.2014 - (zz.ll.aaaa – zi.luna.an)

Exemplu:

După completarea tuturor cîmpurilor necesare, aveţi posibilitatea de a alege mai multe opţiuni:

Calculul penalităţii pentru 180 zile, Cod Civil al RM, art. 268, al.1, lit. a „Se prescriu în termen de 6 luni acţiunile privind: a) încasarea penalităţii;”

Rezultatul calculului efectuat poate fi Detaliat – pentru fiecare zi, sau Grupat – pe perioade.

Aceste 2 opţiuni pot lucra atît bifate separat cît şi împreună.

Exemplu:

Pentru că calculele pot fi voluminoase noi am hotărît să facem posibilă salvarea, fără a pierde conţinutul, acestora. Astfel este posibilitatea de a salva toate datele în contul său personalizat, prin accesarea butonului de culoare verde „Salvare”.

Pentru salvarea rezultatelor în contul personal, este necesar să aveţi o căsuţă poştală pe www.gmail.com.

Exemplu:

În cazul în care aveţi deja un cont pe www.gmail.com o să vă puteţi loga pentru a salva în baza de date a Dvs. calculul dorit, Indicînd un nume pentru înregistrarea corespunzătoare.

 

 Exemplu:

La fel este posibil de a exporta fişierul, descărcîndu-l în computerul Dvs.

 

 Exemplu:

Exportarea fişierului va fi în formatul .CSV şi denumit: data.csv

Formatulde fişierCSV(comma-separated values) sau „valori separate prin virgulă" este un format de date delimitat care conţine câmpuri separate prin caracterul virgulă(„,") şi fiecare înregistrare separată prin caracterul „linie nouă" (CRLF). Fişierele CSV nu necesită o anumită codificare a caracterelor, o ordine a byte-ilor sau un tip de terminator de linie.

Ulterior după ce aţi salvat mai multe calcule, va fi accesibilă opţiunea „Deschide”

 

Accesarea căreia va deschide lista de calcule efectuate şi salvate în contul Dvs.

 

În cazul în care Dvs. nu aţi salvat calculul în baza personală de date, exportarea fişierului vă permite ca mai tîrziu, ori de cîte ori o să aveţi nevoie, puteţi importa fişierul „data.csv” cu ajutorul opţiunii:

 

Calculatorul va încărca doar fişiere de tip „.csv”

La fel pentru facilitarea introducerii datelor, vă recomandăm următoarea metodă:

În situaţia în care aveţi un Act de decontări reciproce (varianta electronică, Excel) unde sunt indicate datele cu privire la:

a. Data
b. Suma ajunsă la scadenţă
c. Suma achitată

Textul din tabel: „Data”, „Debit”, „Credit” – nu va fi scrisă în tabel.

 

Ulterior salvaţi fişierul după cum urmează:

 

Astfel obţineţi un fişier în format .csv care cu uşurinţă poate fi importat/încărcat pe site pentru ca calculatorul să poată calcula penalităţile.

După ce aţi creat fişierul, acesta urmează a fi importat/încărcat pe site după cum urmează:

 

Rezultatul va fi:

Astfel în situaţia în care s-au completat toate cîmpurile necesare puteţi accesa butonul de culoare albastră – „Calculare” , Informaţia care va conţine calculul fie grupat fie detaliat cu privire la datorie precum şi mărimea penalităţii calculată, se va afişa într-o filă nouă a browser-ului Dvs.

Rezultatul afişat poate fi descărcat sai urmează a fi printat pentru anexarea ulterioară a acestuia acolo unde este necesar.