Recuperarea datoriilor

Necesitatea serviciului de recuperare a creanţelor apare cînd partenerii de afaceri nu-şi onorează obligaţiunile de achitare în termen.
Istoria apariţiei colectării datoriilor ca activitate de business a apărut în SUA şi la momentul de faţă se bucură de tot mai mult success, activînd în economia americană, ca domeniu aparte timp de 40 de ani. Primele companii de colectare a datoriilor datează din anii 30 ai sec. XX şi în prezent aceastea numară peste 6000 de companii.

În Republica Moldova acest serviciu este relativ nou şi de beneficiile acestuia se bucură din ce în ce mai multe companii.
Serviciul de colectare a datoriilor presupune 2 etape:
1. Etapa extrajudiciară:
• Negocieri indirecte (apeluri telefonice);
• Transmiterea somaţiilor (pretenţiilor) în adresa debitorului;
• Negocieri directe (la sediul/domiciliul debitorului);
• Colectarea informaţiei despre debitor şi proprietatea acestuia;
• Utilizarea instrumentelor psihologice de presiune asupra debitorului.

2. Etapa judiciară:
• Pregătirea şi depunerea acţiunii în instanţa de judecată;
• Reprezentarea intereselor la examinarea acţiunii în instanţele de judecată de orice rang;
• Primirea şi depunerea documentului executoriu spre executare;
• Organizarea şi participarea în procedura de executare silită.

Compania primeşte actele corespunzătoare la orice etapă.

Costul serviciului este negociabil şi depinde de:
Termenul datoriei – cu cît este mai mare termenul cu atît procesul este mai costisitor.
Suma datoriei – cu cît suma este mai mare cu atît costul serviciului este mai mic.
Perioada de recuperare – cu cît mai mult timp compania recuperează, cu atît mai puţin trebuie să achitaţi.

Inapoi